अम्लपित्त – नजर आयुर्वेदाची..!

            अम्लपित्त हा रोग बरा होण्यासाठी तसा किचकट च आहे … ! ह्या रोगावर जय मिळवण्यासाठी अनेक औषधी खाल्या जातात

Continue Reading