प्रिंट कालही होतं.. आजही आहे.. आणि उद्याही असेलच…!!!

जाहीरात माध्यम व त्यांची निवड …!!!… जाहीरात म्हणजे काय …..किंवा जाहीरात खरंच गरजेची आहे का …? आजचे एकविसावे शतक हे जाहिरातीचे युग असे मानतात व ते पुष्कळ

Continue Reading