Thumbnail Posts

#रंगाच्या रंगसंगती सोबतच कलेच्या क्षेत्रातील वाटचाल – प्रशांत गुर्जर !

#रंगाच्या रंगसंगती सोबतच कलेच्या क्षेत्रातील वाटचाल – प्रशांत गुर्जर !

#जन्मदिनस्य अभिष्टचिंतनम् जीवेत शरद: शतम् ...! ---------------------------------------- #आज त्यांचा वाढदिवस त्यानिमित्ताने त्यांचे हार्दीक अभिष्टचिंतन ....!! #प्रशांत गुर्जर म्हणजेच आमचे लाडके दादा त्यांची व माझी ओळख

Thumbnail Posts